Kontakt

Internationale Ensemble Modern Akademie e.V.
Schwedlerstraße 2-4
D-60314 Frankfurt am Main
E-Mail:

Geschäftsführung

Tel: +49(0)69-943430-25

Projektmanagement

Tel: +49(0)69-943430-38

Christiane Engelbrecht © Wonge Bergmann
Aaron Stephan © Wonge Bergmann